Μονομερής τιμολογιακή πολιτική

ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
***ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ*** Σε ισχύ την 1η Μαΐουst , 2022

Προκειμένου να ανταγωνιστεί επιτυχώς στην αγορά και να διασφαλίσει ότι η SIONYX, LLC. ("SIONYX") καινοτόμα και υψηλής ποιότητας προϊόντα προωθούνται και υποστηρίζονται επαρκώς, η SIONYX ανακοίνωσε αυτήν την Μονομερή Πολιτική Τιμών ("UPP"). Αυτό το UPP προορίζεται να εξισώσει τους όρους ανταγωνισμού για όλους τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες λιανικής (πωλητές λιανικής, μεταπωλητές, μεταπωλητές και διανομείς (εφεξής «Μεταπωλητές») για τη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού και την προστασία της ακεραιότητας της επωνυμίας. Στο εξής, όλες οι πωλήσεις σε Τελικούς Χρήστες των προϊόντων που ορίζονται στο Μονομερές Πλέγμα Τιμών της SIONYX, (MSRP/MAP) εντός των Ηνωμένων Πολιτειών θα υπόκεινται σε αυτήν την UPP. Το Πλέγμα Τιμών (συνημμένο) βρίσκεται στο https://www.sionyx.com/pricing-grid. Η SIONYX διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Αυτό το UPP ισχύει για τα ενεργά Προϊόντα SIONYX που παρακολουθούνται στο Πλέγμα Τιμών, τα απαρχαιωμένα ή διακοπέντα είδη μπορούν να πωληθούν σε τιμές αγοράς σε οποιαδήποτε μορφή διαφήμισης.

 1. Ο Μεταπωλητής δεν θα διαφημίζει Προϊόντα σε τιμές χαμηλότερες από την Ελάχιστη Διαφημιζόμενη Τιμή («ΧΑΡΤΗΣ») που ορίζεται από τη SIONYX και όπως αντικατοπτρίζεται στο ισχύον Πλέγμα Μονομερούς Τιμών. Σημείωση: Μια τιμή που διαφημίζεται ακόμη και ένα σεντ κάτω από το MAP θεωρείται μη συμμορφούμενη. Η SIONYX διατηρεί το δικαίωμα κατά καιρούς να τροποποιεί, τροποποιεί, αναστέλλει ή ακυρώνει την παρούσα UPP, τα Προϊόντα που καλύπτονται ή/και την ελάχιστη διαφημιζόμενη τιμή, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ανά πάσα στιγμή. Η SIONYX είναι ο μοναδικός διαιτητής τέτοιων αποφάσεων και διατηρεί το δικαίωμα να λάβει οποιαδήποτε τέτοια απόφαση μονομερώς.
 1. Το UPP ισχύει για όλες τις διαφημιζόμενες τιμές για τα Προϊόντα. Το UPP δεν αποτελεί, και δεν προορίζεται να είναι, συμφωνία ή συνεννόηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την τιμή στην οποία ο Μεταπωλητής μπορεί να πουλήσει τα Προϊόντα (ή οποιαδήποτε προϊόντα SIONYX). Ένας Μεταπωλητής μπορεί να πουλήσει τα Προϊόντα (και όλα τα προϊόντα SIONYX) σε οποιαδήποτε τιμή επιλέξει. Κανένας αξιωματικός, υπάλληλος, εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος της SIONYX δεν έχει εξουσία (i) να συνάψει οποιαδήποτε συμφωνία ή συνεννόηση σχετικά με την τιμή στην οποία ο Μεταπωλητής πουλά τα Προϊόντα. ή (ii) να εξαναγκάσουν ή να εξαναγκάσουν με άλλο τρόπο τον Μεταπωλητή να τιμολογήσει τα Προϊόντα σε οποιοδήποτε επίπεδο διαφορετικό από αυτό που καθορίζεται μονομερώς από τον Μεταπωλητή. Ο Μεταπωλητής κατά τη διακριτική του ευχέρεια μπορεί να επιλέξει να συναινέσει ή να μην συναινέσει με αυτήν την πολιτική. Η SIONYX δεν θα συζητήσει όρους αποδοχής που σχετίζονται με αυτήν την πολιτική. Αυτή η πολιτική είναι αδιαπραγμάτευτη και δεν θα τροποποιηθεί, τροποποιηθεί ή τροποποιηθεί για κανέναν μεταπωλητή.
 1. Διαφήμιση ή προώθηση, για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, θα είναι οποιαδήποτε παρουσίαση, προσφορά ή παρότρυνση για σκοπούς πώλησης του προϊόντος SIONYX που αναφέρεται στον τιμοκατάλογο Πολιτικής από τον μεταπωλητή, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του ηλεκτρονικού του καταστήματος, συμπεριλαμβανομένου του καλαθιού αγορών και web checkout Αυτό θα περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, τιμοκαταλόγους, διαφημίσεις εφημερίδων και περιοδικών, καταλόγους, φυλλάδια ή άλλο άμεσο ταχυδρομείο, πινακίδες, διαφημιστικές πινακίδες, πανό στο εξωτερικό του φυσικού τόπου της επιχείρησης για να περιλαμβάνει οποιοδήποτε χώρο στάθμευσης ή δομή στάθμευσης . Αυτά τα πρότυπα διαφήμισης και προώθησης ισχύουν επίσης για τυχόν εκδηλώσεις εκτός έδρας (εκπομπές, συνέδρια, δημοπρασίες, υπαίθριες αγορές, ομάδες χρηστών, κ.λπ.) στις οποίες ή στις οποίες συμμετέχει ο μεταπωλητής με σκοπό την πώληση προϊόντων SIONYX. Γίνεται επίσης κατανοητό ότι αυτή η πολιτική καλύπτει οποιαδήποτε και όλες τις μορφές ηλεκτρονικής διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένου του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, των τηλεομοιοτυπιών, του Διαδικτύου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών δημοπρασιών, των ομάδων χρηστών, των υπαίθριων αγορών κ.λπ.), των e-mail και των ιστοσελίδων. Όλες οι ιδιοκτησίες ιστού, συμπεριλαμβανομένων του καλαθιού αγορών του μεταπωλητή και των ιστοσελίδων ολοκλήρωσης αγοράς, εμπίπτουν σε αυτήν την πολιτική.

Αυτά ΔΕΝ αποτελούν παραβίαση:

 1. α) Προσφορά δωρεάν αποστολής ή χρηματοδότησης σε Προϊόν(τα)
 1. β) Προσφορά δωροκάρτας, εξαργυρώσιμης έναντι αξίας σε μελλοντική αγορά, μαζί με την αγορά προϊόντος(ων).
 1. γ) Προσφορές σε όλο το κατάστημα ή σε ολόκληρη την κατηγορία, όπως "Όλα τα είδη σε έκπτωση", εφόσον τα προϊόντα SIONYX δεν απεικονίζονται ή δεν διαφημίζονται κάτω από τον ΧΑΡΤΗ

      

  ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ Παράβαση:

 1. α) Λειτουργίες ιστότοπου όπως «κλικ για τιμή», «δείτε τιμή στο καλάθι», «προσθήκη στο καλάθι για την καλύτερη τιμή», αυτοματοποιημένα email τιμολόγησης «αναπήδησης», προδιαμορφωμένες απαντήσεις email, φόρμες και αυτόματη εμφάνιση τιμών για Οποιαδήποτε είδη πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς και άλλες παρόμοιες λειτουργίες θεωρούνται ότι είναι επικοινωνίες που ξεκινούν από τον αντιπρόσωπο (και όχι από τον Τελικό Χρήστη), αποτελούν διαφημίσεις.
 1. β) Οποιαδήποτε δήλωση ή γλώσσα που επιτρέπει τον επανυπολογισμό της διαφημιζόμενης τιμής, όπως "έκπτωση 20% στις τιμές που εμφανίζονται καθημερινά" ή "καλέστε για 50 $ έκπτωση σε αυτήν την τιμή", δεν θα συνιστά συναίνεση με αυτήν την UPP, εάν αυτή η επαναυπολογισμένη διαφημιζόμενη τιμή είναι χαμηλότερη από την Ελάχιστη Διαφημιζόμενη Τιμή για αυτό το Προϊόν, εκτός εάν η δήλωση ή η γλώσσα είναι σύμφωνα με μια διαφημιστική τιμολόγηση που χορηγείται από τη SIONYX αντικατοπτρίζεται σε ένα Μονομερές Πλέγμα Τιμών Προσφορών. 
 1. γ) Η συμπερίληψη δωρεάν ή με άλλο τρόπο προϊόντων με έκπτωση (είτε προϊόντα SIONYX είτε προϊόντα άλλου) μαζί με την πώληση των Προϊόντων δεν θα συνιστά συναίνεση με αυτήν την UPP, εάν αυτή η συμπερίληψη έχει ως αποτέλεσμα την έκπτωση της διαφημιζόμενης τιμής του προϊόντος κάτω από την ελάχιστη διαφημιζόμενη τιμή για αυτό Προϊόν.
 2. δ) Συνδυασμός ενός ή περισσότερων προϊόντων με οποιοδήποτε άλλο προϊόν για τη διαφήμιση τιμής πώλησης χαμηλότερη από τη συνδυασμένη τιμή αυτού που θα μπορούσαν να αγοραστούν τα δύο (2) ή περισσότερα προϊόντα ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.
 3. ε) Διαφήμιση και προσφορά εκπτώσεων εκτός SIONYX (σε οποιαδήποτε μορφή) σε Προϊόν(τα). 
 1. Εάν η SIONYX διαπιστώσει ότι οποιοσδήποτε μεταπωλητής έχει παραβιάσει αυτήν την UPP, τότε η SIONYX μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς καμία ευθύνη, να ακυρώσει παραγγελίες σε εκκρεμότητα, να ακυρώσει οποιαδήποτε κεφάλαια ανάπτυξης μάρκετινγκ (MDF), συνεργασίες, εκπτώσεις, μπορεί επ' αόριστον να αρνηθεί να δεχθεί νέες παραγγελίες για Προϊόντα , και μπορεί να ανακαλέσει τη Συμφωνία Εξουσιοδοτημένου Μεταπωλητή.
 1. Η SIONYX μπορεί να συμμετέχει στην παρακολούθηση των διαφημιζόμενων τιμών για τις πωλήσεις των Προϊόντων σε όλα τα κανάλια, είτε απευθείας είτε μέσω της χρήσης τρίτων. Τα τρίτα μέρη που διατηρεί η SIONYX μπορούν να συμμετάσχουν στην παρακολούθηση των πωλήσεων προϊόντων από τους Μεταπωλητές για να επαληθεύσουν ότι οι όροι αυτής της UPP επιβάλλονται.

 Οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το UPP θα πρέπει να απευθύνονται γραπτώς μέσω e-mail στη διεύθυνση  BrandProtection@sionyx.com

Η SIONYX διατηρεί το μονομερές δικαίωμα αλλαγής αυτής της πολιτικής ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.