Πολιτική εγγύησης και επιστροφής

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ.

ΑΥΤΗ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ.

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ WWW.SIONYX.COM/WARRANTY ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

 1. Η SIONYX, LLC ("SIONYX" ή "εμείς") εγγυάται στον αρχικό τελικό χρήστη/αγοραστή ("εσείς") του προϊόντος (που αναφέρεται σε αυτή την ενότητα ως "Εμπορεύματα”) ότι για μια περίοδο δύο (2) ετών από την ημερομηνία αγοράς των Αγαθών (“Περίοδος Εγγύησης”) αυτά τα Προϊόντα θα είναι απαλλαγμένα από υλικά ελαττώματα στο υλικό και την κατασκευή. Η SIONYX σας εγγυάται ότι τα αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα Κιτ Αγαθών και Αξεσουάρ που πωλούνται χωριστά από τα Αγαθά με ξεχωριστό SKU προϊόντος] θα είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα υλικού στο υλικό και την κατασκευή για περίοδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία αγοράς.

 2. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ (α), ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, η SIONYX ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ (Α) ΕΓΓΥΗΣΗΣ. (Β) ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. (Γ) ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ. (Δ) ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΙΤΟΥ. ΕΙΤΕ ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΝΟΜΟ, ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ, ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΧΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΛΛΩΣ.

 3. Προϊόντα που κατασκευάζονται από τρίτο μέρος (“Προϊόν τρίτου μέρους”) μπορεί να αποτελούν, να περιέχουν, να περιέχονται, να ενσωματώνονται, να συνδέονται ή να συσκευάζονται μαζί με τα Αγαθά. Προϊόντα τρίτων δεν καλύπτονται από την εγγύηση στην ενότητα (α). Προς αποφυγή αμφιβολιών, ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, η SIONYX ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ ΤΡΙΤΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ (Α) ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. (Β) ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. (Γ) ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ. (Δ) ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΙΤΟΥ. ΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΝΟΜΟ, ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ, ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΧΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΛΛΩΣ.

 4. Η SIONYX δεν φέρει ευθύνη για παραβίαση της εγγύησης σύμφωνα με την ενότητα (α), εκτός εάν υποβάλετε αξίωση εγγύησης όπως περιγράφεται παρακάτω.

 5. Η SIONYX δεν φέρει ευθύνη για παραβίαση της εγγύησης που ορίζεται στην ενότητα (α) εάν: (i) κάνετε οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση τέτοιων αγαθών μετά την απόκτηση αριθμού εξουσιοδότησης υλικού επιστροφής (RMA). (ii) το ελάττωμα προκύπτει επειδή δεν ακολουθήσατε τις προφορικές ή γραπτές οδηγίες της SIONYX σχετικά με την αποθήκευση, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, χρήση ή συντήρηση αυτών των Αγαθών. ή (iii) τροποποιείτε ή επισκευάζετε αυτά τα Προϊόντα χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της SIONYX.

 6. Με την επιφύλαξη της ενότητας (δ) και της ενότητας (ε) παραπάνω, σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια Προϊόντα κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης, η SIONYX θα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, είτε (i) να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα Αγαθά με το ίδιο ή νεότερο μοντέλο. ή (ii) επισκευή ή αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων· ή (iii) επιστροφή της τιμής αγοράς των Αγαθών. Στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η Περίοδος Εγγύησης δεν θα παραταθεί, δεν θα ανανεωθεί ή θα αλλάξει με άλλο τρόπο λόγω μεταγενέστερης αλλαγής, μεταπώλησης, επισκευής ή αντικατάστασης της κάμερας ή του εξαρτήματος. Ωστόσο, ανταλλακτικά που επισκευάστηκαν ή αντικαταστάθηκαν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης θα καλύπτονται από εγγύηση για το υπόλοιπο της αρχικής Περιόδου Εγγύησης ή για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία επισκευής ή αντικατάστασης, όποιο είναι μεγαλύτερο.

 7. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ. Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΟΥΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, , ΦΗΜΗ, ΕΣΟΔΑ Ή ΚΕΡΔΗ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ, ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΤΙΜΩΡΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ, ΕΙΤΕ ΑΜΕΣΕΣ. Καταλαβαίνετε, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι προαναφερθέντες περιορισμοί στην ευθύνη του Sionyx αποτελούν την κατανομή του κινδύνου όπως σας επιτρέπεται από τον ενιαίο εμπορικό κώδικα όπως υιοθετήθηκε στη Μασαχουσέτη και σε άλλους εφαρμοστέους νόμους της Μασαχουσέτης και ότι τα τέλη και τα τέλη για προϊόντα που παρέχονται από το Sionyx σε εσάς ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ.

  ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΥΠΙΤΙΚΩΝ Ή ΣΥΝΕΠΕΙΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

 8. Άλλοι περιορισμοί. Η περιορισμένη εγγύηση που ορίζεται στην ενότητα (α) δεν ισχύει για (i) αναλώσιμα εξαρτήματα, όπως μπαταρίες ή προστατευτικές επιστρώσεις που έχουν σχεδιαστεί για να μειώνονται με την πάροδο του χρόνου, εκτός εάν έχει συμβεί βλάβη λόγω ελαττώματος στα υλικά ή στην κατασκευή. (ii) σε καλλυντικές βλάβες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, γρατσουνιές (συμπεριλαμβανομένων των φακών), βαθουλώματα και σπασμένα πλαστικά στις θύρες· (iii) σε ζημιές που προκαλούνται από χρήση με άλλο προϊόν· (iv) σε ζημιές που προκλήθηκαν από ατύχημα, κατάχρηση, κακή χρήση, παραβίαση, υγρό (πέρα από την πιστοποίηση του Αγαθού), τρίξιμο, πρόσκρουση, πυρκαγιά, έλλειψη κατάλληλης φροντίδας ή συντήρησης, σεισμό ή άλλη εξωτερική αιτία· (v) σε ζημιές που προκαλούνται από τη λειτουργία των Αγαθών εκτός των δημοσιευμένων οδηγιών της SIONYX· (vi) σε ζημιές που προκαλούνται από μη εξουσιοδοτημένα ανταλλακτικά ή από σέρβις (συμπεριλαμβανομένων αναβαθμίσεων και επεκτάσεων) που εκτελούνται από οποιονδήποτε δεν είναι εκπρόσωπος της SIONYX· (vii) σε Προϊόντα που έχουν τροποποιηθεί για να αλλάξουν τη λειτουργικότητα ή την ικανότητα χωρίς τη γραπτή άδεια της SIONYX. (viii) σε ελαττώματα που προκαλούνται από φυσιολογική φθορά ή άλλως λόγω της κανονικής γήρανσης των Αγαθών· ή (ix) εάν κάποιος σειριακός αριθμός έχει αφαιρεθεί ή παραμορφωθεί από τα Προϊόντα.

 9. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
  1. Όλες οι αξιώσεις στο πλαίσιο της περιορισμένης εγγύησης θα απαιτούν αριθμό Εξουσιοδότησης Επιστροφής Υλικού (RMA). Για να συζητήσετε μια αξίωση εγγύησης και να αποκτήσετε έναν αριθμό RMA, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της SIONYX: support@SIONYX.com (http://support@sionyx.com/). Θα σας ζητηθεί να προσκομίσετε μια απόδειξη πώλησης/απόδειξη αγοράς με την ημερομηνία αγοράς, το ποσό που καταβλήθηκε και τον τόπο αγοράς.
  2. Εάν η αξίωση εγγύησης παραληφθεί εντός της Περιόδου Εγγύησης, η Εξυπηρέτηση Πελατών της SIONYX θα πραγματοποιήσει τηλεφωνική αξιολόγηση για να καθορίσει εάν η αποτυχία καλύπτεται από την περιορισμένη εγγύηση
  3. Εάν η Εξυπηρέτηση Πελατών της SIONYX κρίνει ότι η αποτυχία καλύπτεται από την περιορισμένη εγγύηση, η SIONYX, κατά την αποκλειστική της κρίση, είτε
   1. επισκευή ή αντικατάσταση των αγαθών· ή
   2. επισκευάστε ή αντικαταστήστε τα ελαττωματικά εξαρτήματα. ή
   3. πίστωση ή επιστροφή της τιμής αγοράς των Αγαθών.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ

Επιστροφές και ανταλλαγές 30 ημερών χωρίς ερωτήσεις. Μπορείτε να επιστρέψετε τα Αγαθά για πλήρη επιστροφή χρημάτων της τιμής του προϊόντος ή να ανταλλάξετε τα Αγαθά με άλλο προϊόν SIONYX, αρκεί να λάβετε RMA εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή των Αγαθών. Οι επιστροφές που ξεκινούν μετά από τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή των Αγαθών υπόκεινται σε χρέωση ανεφοδιασμού 15%. Είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των τελών αποστολής επιστροφής.

Οι επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων θα υποβάλλονται σε επεξεργασία ως αξίωση εγγύησης και υπόκεινται στην περιορισμένη εγγύηση της SIONYX.

Μπορείτε να λάβετε έναν αριθμό RMA επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών της SIONYX στη διεύθυνση support@SIONYX.com (http://support@sionyx.com/).